ИСТОРИЈАТ

Јавна установа „Народна библиотека“ Мркоњић Град, основана је 2006.године. Организатор је многобројих културних манифестација, промоција, књижевних вечери и радионица.

У ратном периоду , тачније 1995. године, библиотека је била опљачкана и девастирана. Од 25.000 књига које је бројала прије рата остало је око 5.000. 2006. године, након основања, библиотека је реновирана и од тада почиње њена развојна експанзија.

Јавна установа „Народна библотека“ Мркоњић Град је за свој рад добила многа признања и награде међу којим су најзначајније Похвала за изузетан допринос у развоју библиотекарства на подручју општине Мркоњић Град 2009.године и Повеља „Ђорђе Пејановић“ за најбољу библиотеку 2013.године.

Библиотека посједује изузетно богат и бројан књижни фонд, два легата и то легат др Мирослав Караулац и легат Ђоке Стојичића. Почетком 2021. године приступила је Cobiss-у као пуноправна чланица и фонд се свакодневно уноси у насловну базу података Cobiss-а.

Организатор је многобројих културних манифестација, промоција, књижевних вечери и радионица.

Запослени

> Служба за заједничке послове

1. Милана Ступар - професор српског језика и књижевности - директор;

2. Ковиљка Обрадовић - дипломирани економиста - рачуноводство;


> Служба за набавку и стручну обраду библиотецке грађе

3. Биљана Ћелић - дипломирани библиотекар

> Одјељење за одрасле читаоце са читаоницом

4. Зинета Шеховић - библиотекар;


> Одјељење за дјецу са читаоницом

5. Зоран Антић - књижничар


> Одјељење за завичајне збирке

6. Наташа Цвијић - библиотекар
> Уредник сајта:

- Биљана Ћелић